Annonse


Telenor klar for år 2000

Det er Kjell Engen, direktør for Telenor program år-2000 som hevder dette.

– Basis telefonforbindelse vil fungere som vanlig. De som har ISDN bør, for å være på den sikre siden, programmere inn nødstrømsfunksjonen. I tilfelle strømbrudd vil apparatet da fungere som en vanlig analog telefon, sier Engen.

Ikke dommedag
I løpet av september kjøres Telenor siste år 2000-tester, etter en omfattende gjennomgang, renovasjon og utskiftning av 750 ulike IT-systemer. Deretter fryses all aktivitet i nettet til utpå nyåret.

Annonse


– De tidlige dommedagsprofetiene om år 2000-prolemet var på sin plass. Telenor hadde nok fått store problemer med årtusenskiftet dersom vi ikke hadde gjennomført de omfattende tiltakene som vi har gjort, sier Engen.

I beredskap
For å være på den sikre siden vil Telenor likevel ha 2.000 personer i beredskap nyttårsnatten og dagen etter. 1.400 – 1.500 av dem ville ha vært på vakt, uansett. Erfaringsmessig vil nemlig belastningen i nettet mangedobles i det nyttårsklokkene kimer.

GSM- og NMT-nettene vil være særlig utsatt for overbelastning i timene rundt midnatt, ifølge Engen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse