Annonse


Svensker sier ja til e-handel

96 prosent av alle svensker som har handlet på Internett vil gjøre det igjen. Av de som ennå ikke har handlet på nettet sier 42 prosent at de kommer til å gjøre det, mens altså 58 prosent sier nei.

Disse tallene kommer frem i en undersøkelse som Netresearch har gjennomført på nettsider som inngår i DoubleClicks svenske salgsnettverk for annonsering. Her finnes blant annet Aftonbladet, Alta Vista og TV4.

Små forskjeller
59 prosent av mennene har handlet på nettet, mens tilsvarende tall for kvinner er 44 prosent. 75 prosent av mennene og 63 prosent av kvinnene sier at de kommer til å handle.

Undersøkelsen viser ikke særlig store forskjeller mellom innbyggerne i de største byene og på landsbygda. Spredningen i alder er heller ikke særlig dramatisk, men de fleste befinner seg i aldersgruppen 25-34 år.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse