Fusjonen1

Annonse


Svensker mener Norge er u-land

Fusjonen1

– Norsk redsel for å bli overkjørt av storebror i øst gjør at den svenske staten frivillig gir fra seg andeler i det sammenslåtte selskapet, andeler som i følge våre beregninger er verdt ti milliarder svenske kroner. Skal den svenske staten virkelig ofre slike summer for å blidgjøre det norske Storting? Spørsmålet reises i lederen i Computer Sweden.

Avisen hevder at andre politiske hensyn gir ”kostnader” på mellom 25 og 40 milliarder kroner.

Teknisk u-land
Men selve fordelingen av de forskjellige avdelingene mellom landene fører til tordenbrak:

Annonse


– En enda viktigere innvendig er at nabofreden krever at viktige deler at det felles selskapet legges til Norge. Er det rimelig at forskning og utvikling innen områder som Internett og mobiltelefon legges til det i sammenhengen tekniske u-landet Norge, bare av hensyn til rettferd?

Avisen viser til resultatene av det historiske samarbeidet mellom Telia, Ericsson og de statlige høyskolene for å underbygge synspunktet sitt, men frykter at utviklingen kan bli skadelidende på grunn av fusjonen, om viktig forskning legges til Norge.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse