Annonse


Digital signatur vedtatt

– Dette er et viktig skritt for å få i gang en elektronisk saksbehandling. På sikt vil publikum kunne sende og få behandlet søknader via internett uten at dette går på bekostning av sikkerhet og personvern, sier Arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy i en pressemelding.

Sikker og pålitelig
Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund har forhandlet fram en rammeavtale med Posten SDS, Telenor AS og Strålfors AS om leveranse av så kalte «Tiltrodd tredjepartstjenester» og løsninger for digital signatur. I praksis betyr dette at man elektronisk kan bekrefte ektheten av et dokument.

Dermed kan forvaltningen bruke nettet på en sikker og pålitelig måte i den daglige kontakten med ulike brukergrupper og bidra til en mer effektiv saksbehandling. Denne type teknologi er også aktuell ved bruk av elektronisk handel i forbindelse med offentlige innkjøp .

Enklere forvaltning
– Det er ingen tvil om at slik bruk av informasjonsteknologi bidrar til en enklere og mer brukervennlig forvaltning, og vi forventer også at dette betyr innsparinger av ressurser, sier arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy.

Annonse


Et sentralt element i rammeavtalen er kravet om at de tre leverandørene av slike tredjepartstjenester gjennomfører en såkalt kryssertifisering av hverandre slik at brukere av slike tjenester skal kunne kommunisere seg imellom uavhengig av hvilken av de tre leverandørene de velger.

En avtale om kryssertifisering ble signert av de tre leverandørene sist uke og samtidig åpner staten og kommunenes for kjøp av tjenester og produkter innenfor denne rammeavtalen.

Nasjonal infrastruktur
Avtalen mellom de tre leverandørene representerer også et bidrag til oppbyggingen av en nasjonal infrastruktur for sikker elektronisk kommunikasjon. I forbindelse med elektronisk handel og bedriftenes elektroniske innrapportering til forvaltningen vil en slik teknologi kunne gi sikker og bekreftet overføring av informasjon.

Avtalen er inngått innenfor Forvaltningsnettsamarbeidet, og det gjennomføres i disse dager en rekke informasjonsmøter over hele landet med digital signatur, tredjepartstjenester og elektronisk datautveksling i fokus.