rune Wikstøl

Annonse


Boken som forener IT og kultur

rune Wikstøl

Landskap med Tegn, som er en liten bok om informasjonsteknologi og informasjonspolitikk, kom i fjor, men har ikke tapt noe av sin leseverdighet.

I en bransje hvor alt eldre enn seks måneder begynner å bli utgammelt, er dette litt av en bedrift. Men kanskje ikke overraskende.

Spennende forfatter
Jon Bing er kjent som en spennende skjønnlitterær forfatter og en vitenskapsmann som kombinerer humanistisk kunnskap med teknologisk innblikk.

Annonse


I Landskap med Tegn makter han å sette informasjons- og kommunikasjonsteknologien (IKT) inn i en kulturell sammenheng. Han greier det mesterstykket å forene teknologi med kunst/kultur og vise hvor avhengig de er av hverandre.

Essays
Landskap med Tegn består av en samling essays som på forskjellig vis belyser sammenhengen mellom teknologi og kultur og behovet for informasjonspolitikk. Ifølge utgiver Pax forlag er de kloke, uhøytidlige og morsomme. Det er vi enig i.

Ikke bare argumenterer Bing godt for at kunst i betydningen produksjon, bruk og fortolkning av symboler gir dybde til og bedre forutsetninger for bruk av IKT, han makter også å overbevise leseren om at kultur og IKT i symbiose vil gi vesentlige bidrag til samfunnsutvikling og livskvalitet.

Men Bing er ingen naivist, han peker på flere felt hvor det er behov for en informasjonspolitikk om utviklingen skal kunne gå i den retningen han sannsynliggjør.

Jon Bing har dermed skrevet en liten, lettfattelig og spennende bok som appellerer både til teknologen og humanisten. Han begynner med å gi en kort beskrivelse av kulturhistorien IKT oppstår innenfor og han legger mer vekt på sammenhengen enn på bruddet.

”Bare teksten takk!”
Et godt eksempel er den tenkte kunden som kommer inn i bokhandelen og sier:

”Den boken vil jeg ha – akkurat den boken, men uten alt papiret. Bare teksten, takk.”

Her er både fortiden og fremtiden representert. Fortiden ved boka, fremtiden ved at kunden bare ber om teksten, om tegnene, ikke den fysiske gjenstanden. Dette er forutsetningen for IKT i et nøtteskall. Kravet om bare teksten forteller også noe om fremtidens elektroniske handel, det er ikke fysiske varer vi handler med, men tegn…

Smart sjakktrekk
Men Bing gjør mer. Han forteller også levende om tilblivelsen av den første datamaskinen, om enkelte av menneskene bak oppfinnelsen, han formidler teknologiske poenger på en lettfattelig måte – altså som om det skulle vært skrevet for humanister.

Dermed oppnår han å skape en bok som bygger bro over kunnskapskløften mellom de to fagområdene humanisme og teknologi.

Ja, med Landskap med Tegn argumenterer Jon Bing meget godt og klokt for at humanismen må kombineres med teknologien om vi skal få fullt utbytte av sistnevnte.

Humanister og teknologer som ønsker kunnskap om hverandres fagområde gjør et smart sjakktrekk om de starter her.

Pirrer nysgjerrigheten
Alle henvisningene til litteratur og film gjør boka enda mer leseverdig og kanskje kan den pirre nysgjerrigheten også i forhold til de litterære verkene Bing tar for seg. Han får leseren til å innse at litteraturen også har hatt en teknologisk visjonær side.

Det eneste irriterende med denne boka er trykkfeilene. Det vrimler av dem, og den tsjekkiske forfatteren Karel Capeks navn er konsekvent stavet feil. Pax forlag kunne godt ha kostet på seg skikkelig korrektur. Dette blir litt for slurvete!

Jon Bing
Landskap med Tegn – en liten bok om informasjonsteknologi og informasjonspolitikk
110 sider, illustrert
Pax Forlag

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse