Annonse


Forsvaret klarerer Posten SDS

Sikkerhetsklareringen av Posten SDS omfatter leveranse av sikkerhetsutstyr og tjenester, og kommer etter omfattende innsats fra datasentralens side.

Telenor eneste
Krypteringsalgoritmen norsk standard for kryptering av informasjon (NSK), forvaltes av Forsvarets overkommando/ Sikkerhetsstaben.

Telenor har til nå vært den eneste autoriserte leverandøren av slike tjenester.

Posten SDS har allerede etablert den infrastrukturen som er nødvendig for å starte salget av krypteringstjenester, og er klar til å foreta den første pilotinstallasjonen i en offentlig virksomhet. Adm. direktør Per Andersen i Posten SDS regner med at dette vil kunne skje i løpet av høsten.

Høye kostnader
Svært mye sensitiv, offentlig informasjon faller utenfor eksisterende regelverk om sikkerhet under overføring i elektroniske nettverk. Høye kostnader forbundet med innføring av krypteringsløsninger har til nå vært et hinder for dem som ønsker å innføre slike løsninger, uten å ha vært pålagt oppgaven.