Floyd, orkanen

Annonse


Floyd lammer Internett

Floyd, orkanenEUnet Norges driftssenter melder om et stort antall linjebrudd på egne og andre store ISP-ers linjer. For tiden har de ikke operativ samtrafikk via Pennsauken (lokalisert i upstate NJ) eller MAE-East (sentralt VA.) All samtrafikk går derfor via California eller New York. Dermed er 1/3 av kapasiteten over Atlanterhavet ute av drift.

Ifølge EUnet er flere store telekom-installasjoner under vann, og kan ikke utbedres før de er drenert senere i dag.

Alle hoveddelene av EUnet, KPNQwest og Qwests nett er i drift, men mye kapasitet er bortfalt, og ytelsen er derfor degradert. Det er for tiden ikke mulig å nå alarmtelefoner hos MCI, Global Crossing eller Teleglobe, samt flere andre.

Det er erklært unntakstilstand i området.

Vil du holde deg kontinuerlig oppdatert om situasjonen, se EUnets driftsmeldinger på http://www.eunet.no/kundesenter/drift.htm.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse