www.regeringen.se

Annonse


Bredbånd – statens ansvar

www.regeringen.se

Den svenske riksdagen åpnet sin høstsesjon denne uken, og i tillegg til å melde at «nu går alt så meget bedre for Sverige», sier statsministeren at staten har et ansvar for at hele Sverige får en IT-ifrastruktur basert på bredbåndsteknologi.

Ikke hele ansvaret
Men hele ansvaret vil han ikke ta:

– Folk og bedrifter bør ha tilgang til rask dataoverføring til en rimelig kostnad. Dette krever investeringer i en bredbåndsinfrastruktur som kan skje både i privat og offentlig regi, sier Göran Persson.

Annonse


Persson viser ellers til en IT-proposisjon som skal legges frem neste år.

Koster flesk
Beregninger som er gjort i utredningen «Bredband för tillväxt i hela landet», som ble lagt frem i forrige uke, viser at det vil koste drøyt 80 milliarder kroner å knytte alle svenske eiendommer til et bredbåndsnett.

Utredningen tar utgangspunkt i at en infrastruktur for bredbåndskommunikasjon er en forutsetning for at Sverige skal beholde sin ledende rolle som IT-nasjon.

Fra salg av Telia
I utredningen foreslås det at private selskaper tar seg av den mest kommersielt interessante utbyggingen, det vil si storbyer og mer sentrale strøk.

Statens rolle blir ifølge forslaget å ta ansvar for de resterende 30 prosent av den svenske befolkningen. Disse bor i distrikter som ikke regnes som attraktive for private utbyggere.

Dette skal koste staten rundt 12 milliarder kroner, og pengene – de skal tas fra inntektene fra en delprivatisering av Telia.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse