Annonse


Nettsuksess for Hanisch

Hver uke blir det gjort én million oppslag i etatens database over ledige jobber.

Publikums interesse for å laste ned skreddersydd jobbinformasjon på nettet har vært ti ganger større enn arbeidsdirektør Ted Hanisch og hans medarbeidere hadde våget å håpe på, sier han til ITavisen.

Legger ned papiravis
Sammen med publikumsresponsen på tilbudet om jobb-informasjon via tekst-TV, har oppslutningen om de elektroniske tilbudene vært så overveldende at Arbeidsmarkedsetaten like godt har valgt å legge ned sin papiravis med informasjon over ledige jobber. En publikasjon som kom ut hver 14. dag, og som det kostet ti millioner kroner i året å produsere.

– Et alternativ ville ha vært å etablere et eget callcenter for manuell besvarelse av alle jobbforespørslene. Skulle etaten ha besvart en million ukentlige henvendelser per telefon, ville det ha krevd 230 årsverk, noe som tilsvarer en kostnad på 115 millioner kroner. Nå slipper vi med under en tiendepart av beløpet, sa Hanisch.

Annonse


Arbeidsgiverne våkner
Også arbeidsgiverne begynner å få øynene opp for arbeidsmarkedsetatens hjemmesider. Foruten informasjon om ledige jobber og utdanningstilbud, inneholder databasen også nærmere 30.000 CV-er til jobbsøkere.

– Vi ser for oss at arbeidsmarkedsetaten om seks-sju år ikke lenger er et sted folk oppsøker personlig, unntatt i spesielle tilfeller, sier Hanisch.

Dekke rekrutteringsbehov
Ikke dermed sagt at han planlegger å legge ned de 130 arbeidskontorene som er spredt rundt om i landet.

– Disse vil i stadig sterkere grad bli en del av en konkurranseutsatt virksomhet, for å dekke næringslivets rekrutteringsbehov, sier Hanisch.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse