Annonse


I dag åpner IT-Tinget

Det er Anders Aspås, pressetalsmann i Posten SDS, som sier dette til ITavisen. IT-Tinget er Posten SDS’ årlige konferanse.

Fornøyd med reduksjon
IT-Tinget, som åpner i Stavanger i dag, samler i underkant av 450 deltakere i år.

– Når vi ser den pulikumssvikten som har rammet andre, tilsvarende konferanser, er vi svært fornøyd med oppslutningen. Sammenlignet med rekordbesøket i fjor, har vi bare hatt en reduksjon i antall påmeldte på vel 50 personer, sier Aspås.

Halvert på NorBit
Høstens NorBit-arrangement i Oslo opplevde en tilnærmet halvvering i besøkstallet sammenlignet med forrige gang.

Annonse


Kommunenes Sentralforbund ble nødt til å flytte sin IT-konferanse fra Trondheim på grunn av manglende oppslutning.

Posten SDS fagkonferanse henvender seg først og fremst til offentlig sektor, men har de siste årene hatt økende appell også hos privat næringsliv, ifølge Aspås.

Fire sesjoner
IT-Tinget lokker i år med fire parallelle sesjoner, over tre dager.

Foruten digital samhandling og sikker elektronisk ID, kan publikum få informasjon om bl.a. outsourcing, virksomhetskritiske systemer, datavarehus, teknologikonsolidering, virtuelle organisasjoner, internettbaserte løsninger og konvergens.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse