Annonse


PC LAN i børsposisjon

PC LAN har ferdigstilt endelige overtagelsesavtaler med Manora Datadistribusjon og NetCenter Distribusjon AS og søker opptak til notering på hovedlisten ved Oslo Børs, skriver Merkantildata i en pressemelding.

Den 22. juni 1999 annonserte Merkantildata ASA (”Merkantildata”) at distribusjonsvirksomheten (”PC LAN”) skulle skilles ut som eget børsnotert selskap.

Kjøper svensk
Det ble samtidig annonsert at Merkantildata hadde inngått intensjonsavtale om å kjøpe distribusjonsvirksomheten Manora Datadistribusjon (”Manora”) fra Martinsson Gruppen AB (”Martinsson”).

Endelig kjøpsavtale er nå inngått, der det eneste vilkår for gjennomføringen er godkjenning fra de svenske konkurransemyndighetene. Endelig vederlag er satt til 127 millioner svenske kroner eller om lag 121 millioner norske kroner

Annonse


Overtar ARK-selskapet
PC LAN og ARK ASA har signert endelig avtale om overtagelse av NetCenter Distribusjon AS (”NC”). Endelig vederlag er satt til 65 millioner kroner.

Merkantildatas danske distribusjonsvirksomhet er overdratt til PC LAN.

Søknad om opptak til børsnotering forventes å bli behandlet av styret ved Oslo Børs den 21. september 1999.

Det vil i forkant av videresalget bli gjennomført en totale antall aksjer i PC LAN vil etter kapitalutvidelsen være 72.234.568, og selskapet vil ha en markedsverdi på 585 millioner kroner – basert på kjøpskurs i videresalget.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse