Narvestad, Øyvind

Annonse


NorBit slukes av Internett?

Narvestad, Øyvind

Til tross for kroppsmalte mobiltelefoner og lærerrike seminarer er både publikum og antall ustillere redusert fra forrige messe.

Ingen trend?
– Vi noterer en klar nedgang i besøket. Mye av grunnen til det er at vi har spisset messen mot forretningsmarkedet, og samtidig fått en høyere kvalitet på utstillingen, sier prosjektleder Øyvind Narvestad til ITavisen.

Er du ikke programforpliktet til å hevde at kvaliteten har gått opp, når kvantiteten faller?

Annonse


– De tilbakemeldingene vi har fått fra ACNielsen, som spør deltagerne om utbyttet, viser at folk synes utbyttet av messen er betydelig, sier han til ITavisen.

Virtuell framtid?
Mens det i 1997 var om lag 9.000 besøkende de første to dagene, var det i år under 6000 i samme periode.

Noen hevder at messenes tid er over, for eksempel var det flere arrangører som trakk seg fra Comdex-messen i USA tidligere i år.

– Noen selskaper satser hele markedsføringsbudsjettet på Internett, og får således lite overs til messer. Vi tror allikevel at messer vil forbli en betydelig del av bransjens profilering, sier han til ITavisen.

Narvestad peker på at CeBit-messen var minst like populær i år som tidligere og at han regner med at neste års messe – Norbit 2000 – vil vise oppsving både blant publikum og ustillere.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse