Annonse


Nettet må personaliseres

– Nettbokhandelen Amazon er et eksempel, sier Oracle Norges markedssjef Lars-Roar Masdal.

Gjenkjennelse og profil
– Vi er kommet inn i en ny tidsalder på godt og vondt, og det er Internett som dominerer. Det blir en ny måte å organisere på. Alle kan snakke med alle, og dagens verdikjeder brytes. Da blir det også viktig å bygge en lojalitet, sier Masdal.

– Når du går inn i Amazon vil tjenesten på bakgrunn av hva du kjøpte og så på sist gang komme med forslag av typen; likte du den boken er det noen andre bøker her som vi tror du vil ha interesse av, kanskje vil du ha interesse av musikk også? La oss foreslå…, sier Masdal

Mange kobles til
I motsetning til dette; du måtte fylle inn alle opplysninger og forretningen hadde ingen opplysninger om tidligere valg, eller kom med forslag til innkjøp på grunnlag av disse opplysningene. Dette var da en ville etablere en dagligvareforretning på nett, forteller Madal.

Annonse


Internett blir stadig viktigere. Ifølge Forrester Research var vel en tredjepart av alle datamaskiner koblet til Internett i 1996, dette tallet har steget til om lag 65 prosent i år, og ventes å stige til 95 prosent i år 2001. Stadig flere mobiltelefoner får også nettmuligheter.

Konkret info
Kundene vil også ha konkrete opplysninger, og ha muligheten for oversikt av hele saksgangen.

– Kravene om oppdaterte opplysninger vil øke sterkt. Enkelte selskap jobber hardt med det, sier Masdal.

– Ett eksempel er flyselskap som bruker databaseoversikten om flykapasitet og ledige seter sammen med oversikter over folks preferanser. Det gir de muligheter til å skreddersy tilbud. La oss si at det kommer et tilbud om golfferie. I det øyeblikk du trykker på knappen på skjermen, blir det gitt signal til at flybilletten kan skrives ut, sier han.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse