Annonse


Telenor åpner mobil-portal

Portalen skal bli en funksjonell inngangsport til ulike informasjons- og transaksjonstjenester. Tjenesten utvikles i samarbeid med Internett konsulentselskapet New Media Science.

Portalen Porteres
– På sikt viI mange av de tradisjonelle mobilinfotjenestene overføres til WAP og PDA. I tillegg kommer mer skreddersydde innholdstjenster som baseres på eksisterende Internett-tjenester, sier Markedsdirektør Olav Folkestad i New Media Science til ITavisen

Skreddersys
Han understreker at man vil se nye skreddersydde mobile Internett-tjenester som utnytter det det mobile aspektet i motsetning til tradisjonelle Internett-tjenester som er utviklet for en annen brukssituasjon. Folkestad tror videre at mobile tjenester vil kombinere bruk av meldingtjenester for varsling av spesielle hendelser eller tilbud som man deretter kan respondere på via mobile Internett tjenestene. portalen gjør at leverandører av innhold kun trenger å levere innhold til portalen som deretter automatisk vil gjøre det tilgjengelig for en rekke WAP og PDA terminaltyper.

I første omgang vil PDA-portalen støtte Palm og Windows CE og WAP-telefoner. På sikt kan også Psion bli inkludert.