Enoksen, Odd Roger

Annonse


Bredbånd til alle for 80 milliarder

Enoksen, Odd Roger

Enoksens valgkamputspill, som nevner fiberkabler spesielt, vil bli svært dyrt. Teknologivalget er nemlig slett ikke det rimeligste.

Intensjonen i hans forslag, derimot (som andre har kommet med før han), nemlig å gi bredbåndstjenester til hver krik og krok i Norge, passer rimelig godt med utbyggingsplanene til Telenor Nett.

– Vi regner med å investere 1-1,5 milliarder kroner årlig i utbygging av nettet fram til 2005. Da vil de aller fleste ha muligheter til å bli tilknyttet en eller annen form for bredbåndstjenester, sier adm. direktør Jan Edvard Thygesen i Telenor Nett til ITavisen.

Annonse


ADSL
Nettsjefen vil ikke ta stilling til nøyaktig hvilket teknologivalg som vil forsyne sluttbrukerne med kapasitet som kun bedriftskunder kan drømme om i dag:

– Det får teknologiutviklingen avgjøre, men en eller annen variant av ADSL-teknikken i kombinasjon med IP (internettprotokollen) vil det nok være, sier Thygesen.

Han forteller at Telenor Nett jobber etter en strategi der bedriftsmarkedet først får fibertilknytning. I dag er det 280 bedrifter med slik tilgang til telenettet, mens han regner med et marked på ytterligere 600 bedrifter som aktuelle for fiber.

Kort kobber
– I neste omgang er strategien å skyve fiber lengre ut mot privatkundene. Dermed blir det kortere strekninger med kobberledninger helt til slutt. Dette vil gi oss mulighet til å nå de fleste med svært høye hastigheter, sannsynligvis 25 megabit per sekund, i år 2005, sier Thygesen.

Thygesen understreker at ”alle” norske telebrukere via ISDN allerede i dag har et langt bedre tilbud om rask oppkobling mot eksempelvis Internett enn innbyggere i de fleste andre land.

– Og vi skal ligge i forkant i framtida også på bredbåndstjenester, slår Thygesen fast.

Trenger ISDN
– Utviklingen av ISDN er et eksempel på den utviklingen vi trenger for å kunne tilby ADSL til store deler av telebrukerne. Først kom pilotkunder i bedriftene på banen. Dette ga oss viktige erfaringer for den videre utviklingen. Nå har vi et salgs-, teknisk- og markedsapparat som gjør at folk kan kjøpe ISDN og få tjenesten etablert på dagen, sier han.

– Vi har solgt så mye som 6.600 ISDN-abonnementer på en uke i høst. Dette er helt nødvendig for å få tjenesten opp og stå. Når nye tjenester skal ut til eksempelvis privatbrukere, må et slikt apparat stå klart, sier Thygesen til ITavisen.

Trenger erfaringer
ADSL, som er den mest sannsynlige måten å gi ”folket” bredbåndstjenester på, ble lansert som et kommersielt produkt fra Telenor like før sommeren. Her skynder Telenor Nett seg langsomt. Det er tydelig at de ønsker erfaringer fra brukerne og salget før de går hardere ut med å markedsføre produktet.

Dessuten må utbyggingen av fibernettet lengre ut mot kundene for å korte inn på den siste kopper-distansen til stuer og hjemmekontorer.

Thygesen forteller også at det store salget av ISDN samtidig gir en opprydding i telenettet som gjøre innføring av ADSL lettere.