Annonse


Telefonkatalogen kommer på nett

Justisdepartementet bekreftet i går Datatilsynets vedtak. Det betyr at Telenor får legge telefonkatalogens hvite sider på Internett, heter det i en pressemelding fra Justis- og politidepartementet.

God tilgjengelighet
– Publisering av telefonkatalogen imøtekommer forbrukernes interesse om god tilgjengelighet av nummeropplysninger til en lav pris, samtidig som personvernet ivaretas ved at den enkelte må gi aktivt samtykke, sier justisminister Odd Einar Dørum i pressemeldingen.

Departementet er i likhet med Datatilsynet kommet til at en reservasjonsadgang ikke i tilstrekkelig grad ivaretar abonnentenes personverninteresser.

Annonse


Abonnentene må derfor aktivt godkjenne publiseringen.

To innbetalingsblanketter
Som aktivt samtykke godtar Justisdepartementet en ordning der abonnentene får to handlingsalternativer. For eksempel kan abonnentene få tilsendt to innbetalingsblanketter for telefonregningen, hvor bruk av den ene innebærer et samtykke, mens bruk av den andre innebærer at opplysningene ikke skal legges ut på Internett.

På denne måten minimaliseres faren for at ordningen ikke blir gjennomført på grunn av lav svarprosent, står det i pressemeldingen fra Justis- og politidepartementet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse