Annonse


Nokia inn i bredbåndskrig

– Bredbånd baner veien for en ny generasjon tjenester som krever høyhastighetsdata for å fungere tilfredsstillende. En viktig faktor for når innholdsleverandørene kan få ut disse tjenestene på markedet, er hvor raskt private hjem får tilgang til bredbånd, sier Seppo Rantakokko, sjef for Nokia Telecommunikations.

Internasjonal satsing
Med en internasjonal bredbåndssatsing kalt [email protected], ønsker Nokia å øke privatpersoners og mindre bedrifters bevissthet om den nye teknologiens muligheter.

– Vi leverer en helhetsløsning som gjør bredbånd attraktivt og som kan nå de svenske hjemmene allerede i dag, sier Rantakokko.

Nokias løsning, Broadband IP Access, bygger på ADSL-teknikk (Asymmetric Digital Subscriber Line) og SDSL-teknikk (Symmetric Digital Subscriber Line). Disse teknikkene gjør det mulig å omskape koppertråden i dagens telefonledninger til et bredbåndsnett.

– Kostnadseffektivt
– Teknikken er kostnadseffektiv og vel utprøvd, og vi kan tilby operatørene en pakke som i tillegg til hardware, inneholder alt som skal til for å kunne håndtere operatørenes kunder og samtidig støtter de fremtidige tjenestene, sier Seppo Rantakokko.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse