Joramo, Arne(lurer?)

Annonse


Er “gratis” Internett gratis?

Joramo, Arne(lurer?)Billig er det, men gratis er det ikke.

Det er realiteten bak FriSurf og andre såkalte gratis-tilbud på Internett som har kommet i august. Telenor Nextel har alt fått på pukkelen for sin markedsføring. Det viser seg nemlig at når du ikke betaler Internett-aksess, betaler du desto mer i minuttpris for de tellerskrittene du bruker.

I Nextels tilfelle er prisen 22 øre på kveldstid og 36 øre på dagtid. I Tele2s tilfelle 22 øre på kveldstid og 30 øre på dagtid.

På ITavisen kan finner ut hva du betaler per minutt for en vanlig telefonsamtale (se: www.itavisen.no/priser/)

Annonse


Tre priser
Du betaler i dag tre priser: En fastavgift for abonnementet (149 kroner), en oppkoplingsavgift på 45 øre og i utgangspunktet 14 øre om kvelden. De to første avgiftene betaler du også ved Internett-surf og så betaler du noen øre mer for hvert forbrukte minutt enn du gjør ved vanlig taletelefoni.

Det Nextel og Tele2 har gjort er å ta igjen noe av den gratis aksessen på økt tellerskrittpris. At Internett-surf da ikke er gratis er åpenbart. Bruker du Internett i en halv time hver kveld betaler du ekstra sammenlignet med taletelefoni 2,40 kroner i øyeblikket.

Og hele surfet koster deg med et vanlig abonnement 12,30 kroner for den halvtimen med surf, forutsatt at det er det eneste du bruker abonnementet til. Med betydelig talebruk i tillegg, synker prisen på grunn av synkende andel av fastabonnementsprisen.

Prisårsak
De høye faste abonnementsavigiftene i Norge er årsaken til at små telebrukere som eldre og ungdom betaler en skyhøy minuttpris sammenliknet med storbrukere. Om jeg nemlig brukte abonnementet i en time hver dag, synker minuttprisen betydelig. I seg selv er dette en meget uheldig sosial konsekvens av Telenors politikk med lave minuttpriser og høye fastabonnementspriser.

Bottnia i Sverige og FreeServe i England tilbyr også gratis Internett. Men også her betaler du tellerskrittpris. Forskjellen til Norge er at disse ikke har økt minuttprisen, men at den er identisk med taletelefoni. En som tegner gratisabonnement hos FreeServe får vanlig abonnement hos Energis. De tar 90 prosent av samtrafikkprisen fra BT og Plantet Online som har utviklet og driver tjenesten, får 10 prosent.

Tjenestetilbyderen får her en viss subsidering av tjenesten via trafikkavgiftene. I tillegg får FreeServe økt trafikk via sin portal og dermed økte annonseinntekter. Og Dixon som eier FreeServe får markedsført sin databutikk-kjede meget effektivt. Over en million brukere har knyttet seg til FreeServe i England og 260.000 til Bottnia i Sverige.

Spray kjøpte i vår Bottnia og de har kjøpt Nettavisen i Norge. De legger ikke skjul på at de har portalplaner i Norge også. Dersom operatørene er villig til å betale tjenestetilbyderen en liten andel av trafikkinntektene (som i England) kan det hende at det å bruke Internett blir billigere enn å snakke i telefonen. Og helt sikkert får du gratis e-post, Internett-aksess og support via slike portaler. Samtrafikkprisene er det avgjørende element for at vi skal kunne få en slik utvikling.

Det er i ferd med å utvikle seg en rekke nisjeportaler. Og hvis teleoperatørene vil kan de sterkt stimulere tjenesteutvikling i Norge via å gi endeler av trafikkinntekter til de som genererer trafikk. Vi er overbevist om at det vil skje.

Dyre tellerskritt forsvinner
Og vi tror at sommerens tilbud om gratis aksess, men ekstra dyre teleminutter, meget raskt er en saga blott.

Derimot tror vi ikke at Internett i overskuelig framtid vil bli helt gratis. Derimot tror vi det raskt kan bli billigere pr. minutt enn taletelefoni. Internett er rett og slett et bedre annonsemedium enn tale.

Kombinasjonen av å knytte kunder til sitt nettsted, økte annonseinntekter, bredere markedsføring og andel av trafikkinntektene er en miks som setter tjenesteleverandøren i sentrum.Dette vil garantert gjøre Internett-bruk, om ikke helt gratis, så iallfall mye billigere enn nå. Utviklingen av Internett for mobilbrukere er nok et element som vil stimulere en slik utvikling.

Arne Joramo

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse