Annonse


Internett drar opp Telia

I følge Telias delårsrapport for årets seks første måneder så står nå Internett-brukerne for 38 prosent av lokaltelefonitrafikken.

Det er en økning på 16 prosentpoeng fra samme periode i fjor.

Økt omsetning
Nettomsetningen for fastenett-tjenester øker i perioden med 7 prosent, samtidig som prisen på telefoni på dagtid hverdager har går ned med 24 prosent.

Og Internett-inntekterne forsetter å øke kraftig, oppgir Telia AB i sin delårsrapport.

Annonse


Deadline 11. september
Men nye skjær i sjøen venter. 11. september innføres lik tilgang til aksessnette og nummerportabilitet i Sverige. Telia AB har investert om lag én milliard kroner for å tilfredstille de svenske telemyndighetenes krav.

Men konsernsjef Jan-Åke Kark er ikke bekymret for den nye konkurransesituasjonen som vil oppstå.

– Det er min overbevisning at Telia, selv markedsmessig, har evne til å håndtere den nye konkurransesituasjonen, sier Kark i en kommentar til delårsrapporten.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse