Annonse


EDB inn blant de store

EDB ASA skal noteres på hovedlisten på Oslo Børs. Det har børrstyret vedtatt. Dermed har EDB ASA rykket opp i norsk elitedivisjon for IT- og telekomselskaper.

I en pressemelding fra Oslo Børs heter det at børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første noteringsdag på hovedlisten.

Allerede i februar i år ble det klart at Telenor skilte ut sitt datterselskap Telenor Programvare, og at dette selskapet skulle fusjonere med EDB ASA. Sistnevnte er dermed blitt en av de største IT-aktørene i det norske markdet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse