Annonse


Betal pigg-gebyr med telefonen

Vegdirektoratet innså at det kunne koste mer å kreve inn gebyr for bruk av piggdekk enn hva en kunne regne med å få inn. Nå vil de løse problemet ved hjelp av telefonen.

Gebyrene blir 1.000 kroner for sesongen, eller 350 kroner for en måned, eller 25 kroner for en dag.

Ikke flere bommer
Problemet er å kreve inn penger. Bompengeringene faller ikke sammen med sonene der en har tenkt å kreve inn gebyr, og bomstasjonene som er der allerede har trolig ikke kapasitet til å kreve inn enda flere gebyr.

En eventuell opprettelse av et nytt bompengenett regner direktoratet med at ikke blir regningssvarende, med tanke på at det ville stå ubrukt store deler av året.

Annonse


Ring fra veien
Løsningen for de som velger dagskort bør være et teletorg, mener Vegdirektoratet, og mener bilistene enten kan bruke telefonen hjemmefra før avreise eller ringe via mobiltelefonen i bilen. Post- og teletilsynet har ingen innsigelser mot en slik løsning.

Den som synes systemet blir tungvint har stadig muligheten for å kjøre piggfritt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse