Standahl, NY

Annonse


Ark selger ut distribusjon

Standahl, NY

Selv konkurrenter samarbeider av og til. Ark følger nå trenden til Merkantildata med fokus på kjernevirksomhet.

Felles intensjoner
Ark-konsernet har inngått en intensjonsavtale med Merkantildata ASA om innlemmelse av NetCenter Distribusjon i det nye distribusjonsselskapet PC Lan. Arks NetCenter omsatte i 1998 for 318 millioner kroner og har for tiden 24 medarbeidere. Etter avtalen vil Ark sitte med om lag 7 prosent av aksjene i det nye selskapet.

PC Lan forventes å bli en av de tyngre aktørene innen nordisk distribusjon med en omsetning på 3-4 milliarder og flere hundre ansatte. Hovedkontoret til PC Lan skal ligge i Oslo.

Annonse


Norsk svensk
Det nye selskapet sprang ut fra Merkantildatas oppkjøp av Manora Datadistribusjon fra den svenske Martinsson-gruppen.

Det nye selskapet søker nå om børsnotering på Oslo børs.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse