Vigtel, Per Morten

Annonse


Søker leder for nettlæring

Vigtel, Per Morten

IT Fornebu Multimedia Læring AS er et nyopprettet selskap heleid av IT Fornebu AS. Selskapets forretningsidé er å tilby undervisning via Internett, med tilknyttede elektroniske klasserom over hele landet. Undervisningstilbudet skal drives på kommersielt grunnlag.

I sommer hentet Per Morten Vigtel inn 15 millioner kroner til IT Fornebu Multimedia Læring AS gjennom en rettet emisjon mot de eksisterende aksjonærene i IT Fornebu. Sekretariatslederen håper på å skaffe ytterligere 50 millioner kroner i oktober/november.

Søker leder
26. august vil syv – åtte personer være på plass i det nye selskapets lokaler i Teleplan-bygget på Lysaker, ved Fornebu. Nå søker de en adm. direktør til å lede det, samt koordinere undervisningen og oppbyggingen av elektroniske klasserom i hele Norge. Til nå har IT Fornebu inngått 16 avtaler for slike.

Annonse


Per Morten Vigtel opplyser til ITavisen at det i hovedsak er to typer kvalifikasjoner de leter etter hos en leder for IT Fornebu Multimedia Læring AS.

– For det første bør denne personen ha en IT-faglig bakgrunn og erfaring fra nettbasert undervisning, sier Vigtel, som tilføyer at IT-forståelse er viktigere enn den formelle IT-kompetansen.

Utfordring å samkjøre
– For det andre bør personen ha bred organisatorisk erfaring. For det blir en stor utfordring å lede utbyggingen av elektroniske klasserom på femti steder over hele landet, sier IT Fornebus sekretariatsleder.

IT Fornebu håper å ha fått en avklaring på ansettelsen i løpet av september.