Annonse


Eget IT-fakultet i Oslo?

– Ved å opprette et eget informasjonsteknologisk fakultet kan UiO markere seg med en bredere og mer slagkraftig IT-utdanning enn i dag, sier Christophersen til internavisen Uniforum.

Frustrert institutt
Ved instituttet er det frustrasjon over at midler som Stortinget bevilger til IT-satsing smuldrer opp på sin vei gjennom universitetet.

Et strategiutvalg ved IFI ber nå rektor om å granske universitetets IT-strategi. Utvalget mener informasjonsteknologien har vokst ut av naturvitenskapene, og nå står på egne ben.

Ikke aktuelt
Rektor Norum avviser at det er aktuelt å opprette flere fakulteter i den nærmeste framtid.

Annonse


– Men vi er villige til å gå inn og se på hvordan vi skal styrke IT-utdanningen ved UiO, sier Norum, som varsler at det snart vil komme et annet IT-utspill fra ledelsen, uten å ville gå nærmere inn på hva dette vil dreie seg om.

Enormt behov
– Samfunnet har et enormt behov for IT-kandidater, og søkertallene til informatikk går stadig oppover, i motsetning til de fleste andre fag. Hensynet til å tilby hele UiO et bredt sammensatt undervisningstilbud i informatikk taler for etablering av et eget fakultet samtidig som undervisningssamarbeidet med Matematisk og Fysisk institutt må videreføres og samarbeidet med andre fakulteter må utvides, sier Christophersen til Uniforum.

Andre fag som er aktuelle på et IT-fakultet er faget Medier og kommunikasjon, samt deler av lingvistiske fag.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse