Annonse


Telenor-katalog blir dansk

Det er katalogselskapene Lokaldelen i Norden, og Telenor Företagsinfo som selges for 967 millioner kroner. Disse kjøpte Telenor deler av i 1995 og 1996.

Gunstig tidspunkt
Telenor kan bokføre en gevinst på mer enn 670 millioner kroner etter salget.

– Det europeiske markedet har vist stor interesse for Lokaldelen og TFI, og vi fant derfor ut at tidspunktet var gunstig, sier administrerende direktør Peter Darpö i Telenor Media.

Annonse


Doblet verdi
Under Telenors eierskap er omsetningen for de to selskapene nær doblet fra 203 millioner svenske kroner i 1994 til 372 millioner svenske kroner i 1998.

– Den sterke markedsposisjonen i det svenske katalogmarkedet kunne skape et problem i forhold til de pågående fusjonsplaner mellom Telenor og Telia, og dette bidro også til valg av salgstidspunkt, sier Darpö.

Store verdier i utlandet
– Telenor har siden 1994 gjennomført en betydelig internasjonaliseringsprosess i tråd med strategiske valg. Dagens transaksjon er et eksempel på de betydelige verdier som er skapt, sier fungerende konsernsjef i Telenor Peter Pay.

Pay mener mobilselskapene Digifone i Irland, Pannon GSM i Ungarn og Cosmote i Hellas er eksempler på selskap der verdien av investeringene har økt betydelig.

Mange kataloger
Telenor Media kjøpte 34 prosent av aksjene i Lokaldelen fra Elanderfamilien i 1995 og 66 prosent av TFI fra Bonnier i 1996. Senere har selskapet kjøpt seg opp. Telenor Media eide 100 prosent av TFI og 92,6 prosent av Lokaldelen.

Lokaldelen utgir telefonkataloger i mer enn 250 områder i Sverige. Lokaldelen er markedsledende på lokalkataloger i Sverige og har distribusjon til nær 80 prosent av svensk næringsliv og private husholdninger.

TFI utgir blant annet Business-to-Business katalogene Stor-Tele og Sveriges Handelskalender som ble utgitt for første gang i 1862.

Telenor Media utgir mer enn 22 millioner kataloger årlig i 12 land, og sysselsetter mer enn 4000 medarbeidere over hele Europa.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse