Penger og mobil

Annonse


Rike på SMS-generasjonen

Penger og mobil

Til tross for at antall tekstmeldinger øker hvert kvartal i Norge, vil det ikke komme brukerne til gode i form av billigere priser. I Danmark koster SMS kun 55 øre per melding.

SMS-kamerater
Veksten i SMS markedet har vært langt større enn ordinær taletelefoni. I første kvartal i år sendte NetComs kunder 27 millioner meldinger, en femdobling fra i fjor.

Telenor har opplevd en tidobling fra i fjor. Siste kvartal sendte mobil abonnentene nesten 100 millioner meldinger. Med slike volumer utgjør dette etter hvert en stadig større del av inntektene til de to operatørene.

Annonse


Hyggelige priser?
– Ja, det er en hyggelig inntjening, sier informasjonsdirektør Per Bjørkum til ITavisen.

Han synes ikke det er påfallende at NetCom og Telenor tar nøyaktig samme pris – kroner 1,50 – siden tjenesten ble introdusert og har heller ingen planer om å senke SMS-prisen.

Forsvarer pris
Informasjonssjef Ole Tom Nomeland i Telenor Mobil var ikke klar over at SMS er tre ganger dyrer i Norge, enn i Danmark. Han forsvarer seg med at prisen på taletjenester har falt kraftig i Norge.

– Vi har ingen planer om å senke prisen på SMS-meldinger, sier han knapt til ITavisen.

Deilig Danmark
Både hos TeleDanmark og Telia DK, koster det kun en halv krone for å sende noen ord via mobiltelefonen. Justert for valutaforskjell blir prisen 55 øre, som kun er en tredjedel av hva Telenor og NetCom krever.

Danmark har fem mobiloperatører, noe som lettere kan skape tøffere konkurranse og lavere priser.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse