Annonse


Offentlig kamp om IT

Hvor lønner det seg å handle IT- og teleprodukter? Har konkurrende bedrifter like gode tilbud? Det er ikke bare lysningsbladet som har offentlige annonser. Nå kommer de på nettet også.

Offentlig e-handel
Forvaltningsnettet er et prosjekt der kommunale og statlige etater bruker nettet til å handle. En rekke bedrifter er også såkalt prekvalifiserte, det innebærer at etatene slipper lange anbudsrunder før innkjøp. Dette er regulert i en del internasjonale avtaler.

Nå er det blitt mulig å legge ut forespørsler på Forvaltningsnettets hjemmesider. Det gjør det mulig for andre leverandører å gi anbud, og det tvinger de prekvalifiserte til å skjerpe seg.

Ønskeliste
Dette er noen av ønskene fra offentlige innkjøpere:

Annonse


Justisdepartementet lurer på om det finnes leverandører som er interessert i å diskutere en ordning med hjemme-PC til ansatte i justissektoren. Det er 15 000 ansatte det snakkes om.

Vestfold fylkeskommune er også interessert i hjemme-PC til sine ansatte. Antall ansatte er ikke oppgitt, men fylkeskommunen antyder at kontrakten er verdt mer enn 1,6 millioner.

– Tilbudet er så nytt at vi bare har fått noen synspunkter på det, men de tilbakemeldingene som har kommet har vært gode. Det er en vesentlig forenkling for innkjøperne, sier prosjektleder Svein Sefland ved Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Lett å sammenligne
Tilbudet gjør at innkjøperne i etatene kan sammenligne priser effektivt. Men velger de å kjøpe fra andre enn de godtatte leverandørene, og verdien av anbudet går over en viss grense, så blir det nødvendig med en ganske kostbar anbudsrunde etter EØS-reglene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse