Lilletun,Jon

Annonse


Anmelder nettgerilja

Lilletun,Jon

To av Universitetsforlagets titler for videregående skole er ulovlig lagt ut på Internett. Nå forsøker selskapet å mobilisere andre norske forlag.

Tar avstand
Forlaget tar sterk avstand fra det de kaller misbruk av titler til politisk formål. Forlaget ønsker å stoppe hjemmesiden, og truer de ukjente personene bak hjemmesiden med krav om erstatning.

– Vi ønsker ikke som enkeltforlag å kommentere det politiske innhold i denne saken. Dette er i første rekke et politisk og prinsipielt spørsmål som politikere og myndigheter må forholde seg til og gripe fatt i. I fjor ble Samlaget rammet, og i år er det våre bøker som er lagt ut, sier administrerende direktør Siri Hatlen.

Annonse


– Dette rammer både noen av våre forfattere og forlaget, og er et direkte angrep på opphavsretten, sier Hatlen.

Hatlen forventer at bransjeorganisasjonene Den norske forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening vil engasjere seg sterkt

Problemet ligger i USA
Innholdet i de piratkopierte bøkene ligger på en amerikansk server. Erfaringsmessig vil det gjøre det vanskelig for Universitetsforlaget.

Elevgeriljaen stiller følgende krav til regjeringen:

  • Gratis læremidler i videregående skole.
  • Reell satsing på IT i skolen.
  • Nei til reklamefinansiering av skolebøker.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse