Annonse


Fornebu på billigsalg?

En takstkommisjon nedsatt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) leverte innen 15. august takst av arealene på den nedlagte hovedflyplassen. Prislappen for 316,15 dekar er på 668 millioner kroner.

Billigere?
Underdirektør Oskar Jensrud i AAD opplyser til ITavisen at denne taksten gjelder verdien både på bygg og tomter.

Verdifastsettelsen gir en kvadratmeterpris på 2.114 kroner. Det er 548 kroner billigere (ikke inflasjonsjusterte tall) enn det Telenor betalte for sin tomt: 2.462 kroner per kvadrameter.

Sparer 94 millioner?
Nærings- og handelsdepartementet (NHD) la i sin kravspesifikasjon til grunn at 270 dekar skulle bygges ut til et IT- og kunnskapssenter. Differansen mellom det Telenor betalte per kvadratmeter og det takstkommisjonen har fastsatt vil kunne bli på hele 94 millioner kroner. I så fall kan kritiske sjeler få rett i at det er ”billigsalg”.

Annonse


Men dette er et usikkert beløp, blant annet fordi det har vært noe uklart hvor stort areal som faktisk skal benyttes til et IT- og kunnskapssenter. Og ”billigere” kvadratmeterpris kan fort bli dyrere i det øyeblikket en utbygger på Fornebu må klargjøre tomtene, rive bygninger og eventuelt fjerne miljøavfall fra den gamle flyplassen.

Oppdeling
Fornebu er i taksten del opp i fire områder:

  1. Oslo kommunes arealer, 62,3 dekar: 92,5 mill. kroner
  2. Terminalbygget, parkeringshus m/tomt, 158 dekar: 260 mill. kroner
  3. Koksa (SAS/Staten deler verdi), 88,5 dekar: 200 mill. kroner
  4. Diverse tilleggsarealer, 7,35 dekar: 15,7 mill. kroner

Total verdi: 668,2 mill. kroner

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse