Odin

Annonse


År 2000 et helseproblem

Odin

– Mange kommuner og sykehus har fortsatt mye ugjort før tusenårsskiftet. Fylkeslegene har nå fått beskjed om å intensivere oppfølgingen av kommuner og sykehus, sier helseminister Dagfinn Høybråten

Ikke tilfredsstillende
Statens helsetilsyn har gjennomført en kartlegging av helsetjenestens år 2000-arbeid i alle kommuner og sykehus.

Konklusjonen er at år 2000-arbeidet ikke er tilfredsstillende i den kommunale helsetjenesten. Særlig gjelder dette mangelen på beredskapsplaner.

Annonse


Grunn til uro
Helsesektoren har hatt frist til 1. juli med å komme med sine analyser. Nå kreves det at alle skal ha ferdige beredskapsrutiner innen 1. oktober.

– At mange kommuner har kommet relativt kort i testing og planlegging, gir grunn til uro. Situasjonen ser generelt noe bedre ut for sykehusene, men også her er det en del mangler, sier helseministeren.