Netscape-logo (ny)

Annonse


Nå kommer nynorsk Netscape

Netscape-logo (ny)

– Navnet på nettleseren volder oss en del hodebry, forteller lederen i Norsk Målungdom, Magnus Bernhardsen.

– Korrekt nynorsk vil være Netlosen, men med én t i navnet frykter vi at folk tror vi bruker et engelsk og ikke et norsk uttrykk, sier han.

Berhardsen regner likevel med at det korrekte nynorske uttrykket vil gå av med seieren.

Annonse


Billig og raskt
Det at det finnes brukerprogrammer på små språk innenfor IT er en forutsetning for at disse språkene skal overleve. Hensikten med Netlosen er selvsagt å gi de nettbrukerne som ønsker det, muligheten til å bruke en nynorsk nettleser og på den måte synliggjøre nynorsk på nettet.

– Men vel så viktig er det å vise at å utvikle nynorsk programvare verken koster mye penger eller tar lang tid å utvikle, sier Berhardsen.

– Skal nynorsk bli integrert som en del av it-samfunnet må de mest brukte programvarene også finnes på dette målet. Med Netlosen har vi vist vei, sier Magnus Berhardsen i Norsk Målungdom.

Samme tilgang
Slik sett kan Netlosen også bli et eksempel på hva som skal til for å gjennomføre opplæringsloven også i forhold til IT. Denne loven sier at nynorskelever skal ha samme tilgang til undervisningsmateriell etc. på eget språk som bokmålselever.

Netlosen er en nynorsk versjon identisk med Netscape 4.61 utviklet i standarden Mozilla.

Netlosen kan lastes ned gratis fra Norsk Målungdomshjemmeside, sannsynligvis fra kommende helg av.