Skjeie, Bjørn Ove

Annonse


Vellykket snuoperasjon for Nera

Skjeie, Bjørn Ove

Dette framgår av halvårsresultatet som selskapet presenterte i dag, fredag.

Negativ tendens
Konsernet hadde en omsetning på 1,39 milliarder kroner i årets seks første måneder, en nedgang på knappe 50 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Dette er andre kvartal på rad at Nera presenterer tall med stagnerende eller svak negativ utvikling på inntektssiden.

Også ordretilgangen viste en svak negativ tendens, med en reduksjon på tre prosent, til 1,64 milliarder kroner.

Annonse


Gode resultater
Samtidig forbedret den norske teleleverandøren resultatet før skatt til 56,8 millioner kroner, sammenlignet med fjorårets ekstraordinære avskriving på minus 424 millioner kroner.

Den nye konsernledelsen har også oppnådd å styrke det økonomiske fundamentet i selskapet. Egenkapitalen er mer enn doblet, og utgjør nå 855 millioner kroner. Den kortsiktige gjelden samtidig redusert med 125 millioner kroner, til 967 millioner.