Tele Danmark (logo)

Annonse


Svensk-dansk telekrig

Tele Danmark (logo)

Den danske delen av Telia mener Tele Danmark tar 40 prosent mer betalt enn det de har krav på for samtrafikk. De har klaget til kontrollorganet Telestyrelsen og fått til svar at tallene de bruker ikke holder mål.

Nå svarer Telia: Telestyrelsen har misforstått lovene, og gir ikke nødvendig veiledning.

Vil ikke utlevere
Telia er bestyrtet over at Telestyrelsen begrunner sitt avslag med at Telia ikke tar hensyn til sammensetningen av teletrafikken i Danmark.

Annonse


– De opplysningene har vi bedt Tele Danmark om siden høsten 1997. Men Tele Danmark vil ikke utlevere dem, sier informasjonsdirektør Thomas Boe Bramsen til danske Computerworld.

Altfor høy
De manglende tallene gjorde at analytikerne i Telias selskap, Ovum, beregnet en fordeling. På grunnlag av denne kom de frem til at samtrafikkprisen var 41 prosent for høy.

Telia har sluttet å markedsføre fastnett i Danmark på grunn av manglende inntjening.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse