Annonse


Mobil og ISDN øker

Ved utgangen av første halvår hadde Telenor 1 527 000 GSM-abonnenter, en netto tilgang på 267 000, heter det i Telenors resultatmelding for 1. halvår.

Kunder-vekst
Av tilgangen var 240 000 Ring Kontant-kunder.

Antall internettabonnenter i privatmarkedet var 320 000 ved utgangen av første halvår, en økning på 60 000 siden årsskiftet.

Stadig flere velger ISDN, hevder Telenor. Men ITavisen har tidligere kunne avslører at veksten foreløpig ikke har nådd opp til Telenors opprinnelige forventninger – forventninger som senere er blitt nedjustert.

Antall vanlige fastnettlinjer (PSTN) gikk ned i første halvår med 123 000, mens økningen i ISDN-linjer var 239 000 i samme periode. Nærmere 40 prosent av generert fastnettrafikk i første halvår 1999 var ISDN-basert.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse