Iridium (logo)

Annonse


Iridiums siste 3 dager?

Iridium (logo)750 millioner i annen gjeld er heller ikke betalt.

Iridium skulle til sammen ha gjort opp for kreditter på 1,55 milliarder dollar, om lag 10 milliarder kroner, innen onsdag.

Abonnementssvikt
Dette klarte ikke selskapet, blant annet fordi ikke er i nærheten av de abonnent-tallene som var et krav for at en kreditt på 800 millioner dollar skulle videreføres.

Selskapet har allerede fått to utsettelser på dette beløpet.

Annonse


Neste forfall: 15. august
Nå er 15. august neste krisedag, når selskapet skal betale 90 millioner dollar i renter på et obligasjonslån.

Hvis heller ikke dette går, er faren stor for at selskapet må starte konkursforhandlinger. Iridiumsledelsen hevdet imidlertid at selskapet fortsatt arbeider med muligheten for å restrukturere gjelden.

Motorola stenger kranen?
Motorola, som med 18 prosent eierandel er størst i Iridium, advarte i forrige måned at selskapet kan bli likvidert hvis man ikke klarer å gjennomføre en avtale om restrukturering.

En slik restrukturering vil uansett medføre store tap for investorer og kreditorer. Men alternativet er altså at alt blir tapt.

Hvor er abonnentene?
Da selskapet startet driften for et år siden, var målet 50.000 abonnenter i måneden.Men ved utgangen av mars hadde knapt 10.000 tegnet abonnement, noe som allerede innebar at kredittsavtalene var brutt.

Hovedgrunnen til den dårlige abonnentstilgangen er at høye priser og kompliserte regninger, samtidig som de tunge og uhåndterlige telefonene ikke tilfredsstiller kravene i et mobilmarked hvor dagens små og lette GSM-telefoner setter standarden.

44 prosent til långiverne?
Iridium-styrets restruktureringstilbud vil gi 44 prosent av aksjene til obligasjonseierne, som til sammen har lånt 1,45 milliarder dollar til selskapet og som allerede har sagt nei takk til et tilbud om å overta 25 prosent av aksjene.

Nå regner så vel analytikere som investorer med at en konkurs er uunngåelig, selv om håpet om et løsning i ellevte timer ikke er ute.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse