Ameritech

Annonse


NetCom – en børstaper

Ameritech

Ved å sjonglere eierposter med sitt datterselskap Tele Danmark, kan Ameritech omgå børsreglene om tilbudsplikt. Dette skuffet norske NetCom-aksjonærer, som hadde håpet på å få like godt betalt som Singapore Telecom fikk: 288 kroner per aksje.

Flere ble overrasket da NetComs aksje falt kraftig etter nyheten om at Ameritech/TeleDanmark rustet opp sitt eierskap. Selv om børssvingninger ofte er uransakelige skyldes nok ikke tilbakeslaget bare tilfeldigheter.

Et lurt trekk?
Ifølge verdipapirloven må en eier som øker sin eierandel til over 40 prosent, gi et like godt pristilbud til alle aksjonærer. Hvis Ameritech/TeleDanmark i dag hadde kjøpt opp 40 prosent av NetCom, måtte de tilby alle andre aksjonærer like gunstig pris som Singapore fikk for sine 19,6 prosent – 288 kroner per stykk.

Annonse


Da aksjen lenge har vaket rundt en kurs på 250 kroner ville nok langt flere enn bare Singapore Telecom ha benyttet seg av et tilbud på 288 kroner. Til tross for at mange har håpet på en slik gavepakke vil Ameritech vegre seg i det lengste for å betale en krone for mye.

Ett eller to?
Selv om TeleDanmark hadde kjøpt opp mer enn 20 prosent, skal det mye til for at børsen vil regne selskapene under ett så lenge Ameritech kun eier 42 prosent av TeleDanmark

– I utgangspunktet må et datterselskap eies med 50 prosent for at postene skal konsolideres. Men hvis det foreligger en avtale om at partene skal agere likt, eller børsen finner annen dokumentasjon for dette, kan tilbudsplikt pålegges, sier informasjonsdirektør for Oslo Børs, Bernt Bangstad til ITavisen.

Bangstad bekrefter at det skal svært mye til for å konsolidere to selskaper, med mindre datterselskapet eies med mer enn 50 prosent. I tidligere tvilstilfeller har tvilen ofte kommet storaksjonæren til gode.

Opp uansett?
Selv om mange aksjonærer ble skuffet tror flere analytikere i bransjen at ytterligere oppkjøp kan skje i tiden fremover.

– Det er nok mange som hadde håpet på at oppkjøpet skulle utløse tilbudsplikt, men tatt i betraktning konsolideringen i telebransjen tror jeg ytterligere oppkjøp i NetCom er sannsynlig, sier en analytiker til ITavisen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse