Annonse


Vil åpne teleoperatører

Den nye lederen av det svenske konkurransetilsynet mener at teleoperatørene i større grad må kunne gjøre rede for sine kostnader og også hvilke forpliktelser de har i de ulike abonnementsformene.

Vanskelig for forbrukerne
– Mobiltelefoni er et eksempel der det er vanskelig for forbrukeren å sammenligne hva de ulike abonnementsformene egentlig koster, ettersom de ofte er knyttet opp til det de betaler for telefonen, sier Nykvist.

– Det må bli lettere for forbrukeren å se hva de egentlig betaler, sier hun.

Mobiltelefoni for dyrt
Konkurrensverket, Post- och Telestyrelsen og Konsumentverket har tidligere samlet seg om en arbeidsgruppe som skal utrede konkurranseforholdene i det svenske mobiltelefonimarkedet.

Annonse


Mobilprisene i Sverige har stort sett vært uforandret siden i 1995, noe som tyder på at konkurransen på det svenske markedet ikke fungerer til tross for 3 operatører, mener disse.

Arbeidsgruppen skal legge frem sin utredning den 31. oktober.