Annonse


Kritiserer “FriSurf”

Forbrukerrådet har allerede sendt brev til Forbrukerombudet, der de stiller seg kritiske til det navnet Telenor har satt på tjenesten sin, melder Aftenposten.

Villedende?
– Å bruke navnet ”FriSurf” kan være villedende, fordi det er aksessen (tilgangen) som er gratis, mens tilbudet ikke dreier seg om fri surfing på Internett, sier leder Bente Haukland Næss i Forbrukerrådet.

– Svært mange forbrukere legger bare merke til hovedbudskapet, det med store bokstaver. Nå reagerer vi på måten Telenor har presentert dette på.

Lovhjemmel
Telenors markedsføring kan være i strid med markedsføringslovens paragraf 2, om villedende reklame:

Annonse


Det er forbudt i næringsvirksomhet å anvende uriktig eller av annen grunn villedende framstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen etter eller tilbudet av varer, tjenester eller andre ytelser. (1. ledd, kilde: Lovdata.no)

Også paragrafens siste ledd, om prising, kan komme til anvendelse:

Kunngjøring eller andre meddelelser om utsalg, realisasjon, eller annen form for salg i detaljhandelen til nedsatte priser må bare anvendes når prisene på de tilbudte varer virkelig er nedsatt.

Kan forby reklame
Underdirektør Gry Nergård hos Forbrukerombudet opplyser til Aftenposten at de fleste slike ting løses i minneliget.

– Men dersom det er brudd på loven og Telenor ikke gjør noe med et, kan vi i verste fall forby markedsføring, sier Nergård.