spørsmål&søk

Annonse


Søkemotorene forbedres

spørsmål&søkDe store søketjenestene tar kritikken etter undersøkelsen i magasinet Nature på alvor. Undersøkelsen i Nature viste at søkene bare gjøres i en liten del av det stadig voksende nettet, og at ingen av de etablerte søkemotorene er raske nok til å inkludere nye adresser som kommer til.

Mest populær, men…
Undersøkelsen viste blant annet at verdens mest populære søkeprogram, Yahoo, havnet på en åttende plass.

ExciteAtHome har allerede lansert sin nye søkemotor som skal kunne søke gjennom 300 millioner hjemmesider. Dermed tangeres rekorden til den nylanserte norske søkemotoren, Fast Search & Transfer, som kan gjennomføre søk i 200 millioner hjemmesider.

World Wide Web, verdensvenven, anslås å ha rundt 800 millioner adresser.

En malurt i begeret er imidlertid at med forbedrede søkemotorer, så vil mengden irrelevant informasjon vokser tilsvarende…

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse