Annonse


Telenor-tull med nummer

I et brev fra Post- og teletilsynet (PT) til Telenor kommer det frem at Telenor har gjort så mange endringer i forbindelse med bestilling av femsifrede telefonnummer at PT i fremtiden kan være nødt til å ta seg betalt for ”unødvendig” saksbehandling.

Må skjerpe seg
PT ber videre om at Telenor bestreber seg på å unngå lignende situasjoner i fremtiden.

I slutten av brevet til Telenor står det nemlig følgende: ”Avslutningsvis vil Post- og teletilsynet påpeke at Telenors mange avbestillinger og øvrige endringer i forbindelse med søknader om 5-sifrede nummer har påført Post- og teletilsynet mye ekstra arbeid.”

Søkte flere numre
– Telenor vil bestrebe seg på at PT ikke skal ha behov for slike ytringer, sier Anders Lillehagen, leder av regulatorisk gruppe i Telenor AS til ITavisen.

Annonse


– Vi søkte om flere nummer og siden vi ikke var sikre på hvilke nummer vi ville få, søkte vi om flere parallelle nummer. Det førte til at enkelte nummer måtte avbestilles.

Ferieavvikling
Ifølge Lillehagen må også en del ferieavvikling hos Telenor ta skylden for at bestillingen av femsifrede nummer ”ikke gikk smertefritt”.

– Vi ser på brevet mer som en ytring enn kritikk fra PT. Men vi tar til oss det PT påpeker, sier Anders Lillehagen.