Iridiumsatelitt

Annonse


Iridium-press mot Motorola

IridiumsatelittIridium har tidligere gjort kjent at antall abonnenter på langt nær er så høyt som de hadde regnet med da de startet opp. Det har lenge vært kjent at kreditorene presser selskapet. Motorola har lovet å hjelpe satelittelefonioperatørens i nød.

Misligholder lån
Nå hevder Chase Manhattan Corp. at Iridium ikke makter å håndtere et lån på over seks milliarder kroner.

Ifølge Finansavisen/HegnarOnline forlanger Chase Manhattan at Iridiums største investor, Motorola, skal skaffe tilveie en garanti i størrelsesorden 300 millioner dollar (omkring 2,3 milliarder norske kroner), som skal fungere som sikkerhet for det enorme lånet.

Aksje ned og opp
Ledelsen i Iridium sier i en uttalelse at påstandene og kravene fra Chase Manhattan ikke vil ha noen direkte innvirkning på samarbeidet med Motorola, skriver Finansavisen som siterer nyhetsbyrået Bloomberg.

Iridiums aksje falt fra 70 dollar (542 norske kroner) i begynnelsen av 1998 til under 7 dollar (54 norske kroner). Men etter at Motorola gikk ut og lovet støtte til Iridium, har aksjekursen steget noe igjen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse