Annonse


Svensker svake på IP

Peter Löthberg forlater stillingen som eneste lærer ved utdanningen for avansert Internettutvikling ved Kungliga tekniska högskolan (KTH).

Mangler engasjement
Löthberg går på grunn av misnøye med høgskolens manglende engasjement for å opprettholde kompetanse på internasjonalt toppnivå.

– KTH har ikke satset tilstrekkelig på å videreutvikle det svenske nettet og skape et miljø for å opprettholde internasjonal toppkompetanse, sier Löthberg.

– Trussel
Löthbergs avgang innebærer en trussel mot Sveriges digitale infrastruktur, hevder bransjefolk. Det har lenge vært en mangel på avanserte nettbyggere og utdanningsmulighetene er få.

Annonse


Löthberg regnes som en av Sveriges ledende Internett-teknologer, og han hevder selv at det i dag bare er et par personer i tillegg til ham, som har den kompetanse som skal til for å konstruerer store datakom-nett.

– Sverige har sin fremste kompetanse innenfor telefoni og transmisjon, noe som ikke er til særlig nytte når det kommer til bygging av avanserte datakom-nett, sier Peter Löthberg.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse