mobil 3G-storbrittania

Annonse


Mobiloperatører kan snylte

mobil 3G-storbrittania

Den britiske teleregulatoren, Oftel (Office of Telecommunications), har laget retningslinjer for hvordan neste generasjon mobiltelefonsystem skal bygges ut.

”Snylter” på andre
Nye operatører med lisens for 3G (også kalt UMTS – Universal Mobile Telecommunications System) kan få bruke eksisterende operatørers GSM-nett – såkalt roaming. Forutsetningen er at de har bygd ut et eget nett, som dekker minst 20 prosent av bosetningene i Storbritannia.

Men denne ”snyltingen” er tidsbegrenset og skal være over innen 31. desember 2009.

Annonse


I tillegg vil Oftel stille krav om at 3G-operatørers eget mobilnett skal dekke 80 prosent av befolkningen innen slutten av 2007.

Ville ha mer
I dag er det fire mobiloperatører i Storbritannia. Orange og One2One ville ifølge Oftel ha et høyere krav til de nye operatørenes egen mobildekning – før de får muligheten til roaming.

De to mobiloperatørene ønsket at kravet skulle ligge på en dekningsporsent på mellom 40 og 50 prosent av befolkningen.

Oftel planlegger at neste generasjons mobiltelefoni vil ligge på det såkalte 2 GHz-båndet – mer spesifikt: 1900 – 1980 MHz og 2110 – 2170 MHz.

Dagens mobiltelefonsystemer (GSM) ligger på 900 MHz og på 1800 MHz.

Auksjon
Oftel ønsker å auksjonere bort de nye mobillisensene for å gi nye operatører muligheten til å slippe til på det britiske mobilmarkedet.

Eksisterende operatører kan også by på de nye 3G-lisensene, men de må da godta å la andre nye aktører få roame på sitt eget GSM-nett.

Les mer: Oftels retningslinjer for 3G

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse