Nortel Networks (bred)

Annonse


Nortel stiger…

Nortel Networks (bred)Nortels omsetning vokser med 28 prosent i USA, 40 prosent i Canada (utgjør bare en mindre del av totalomsetningen) og 32 prosent utenlands – hovedsakelig fra betydelig vekst i Europa og Asia.

Men Nortel har også vokst seg større gjennom oppkjøp, der blant annet selskapet må kostnadsføre tap etter innfusjoneringen av Bay Networks.

Vekst
I kroner og øre økte omsetningen til 42,4 milliarder kroner i 2. kvartal. For de seks siste månedene var omsetningen 77,1 milliarder kroner.

Nortel kunne presentere en uvanlig vekst for driftsresultatet. Det økte med 74 prosent de tre siste månedene til 2,9 milliarder kroner. De seks siste månedene økte tilsvarende med 67 prosent til 4,6 milliarder kroner.

Annonse


I en pressemelding forklarer selskapet resultatveksten med økt omsetning, bedre marginer og lavere skatt.

Oppkjøp svir
Men oppkjøpene svir i regnskapsbøkene til Nortell.

Hvis man tar med store og små oppkjøp så gikk Nortell med et tap i siste kvartal på 1,1 milliarder kroner – eller 21 cent per aksje.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse