Herbern, Stig ny1

Annonse


Berget mobil- og datakjede

Herbern, Stig ny1

Årsberetningen for 1998 avslører at Telenor Telehuset ble tilført 220,1 millioner kroner i såkalt konsernbidrag, melder Dagens Næringsliv (DN).

Midlene er satt av til å dekke fjorårets underskudd på 50,1 millioner kroner, udekket underskudd 43,7 millioner kroner og 126,2 millioner kroner i disposisjonsfond.

Opprydding
Telenor har nå brukt mye tid og ressurser på å forbedre den økonomiske tilstanden hos datterselskapet Telehuset. Et nytt IT-system og ekstern/intern konsulenthjelp skal i følge DN være virkemidlene.

I fjor hadde Telehuset 17 prosent av mobiltelefonmarkedet, der totalsalget var på 805.000 enheter. For Telehuset utgjør det et salg på om lag 140.000 mobiltelefoner. Ledelsen har tro på 15 prosent vekst i 1999.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse