deskill.

Annonse


Kjøper mobil for å sende SMS

deskill.

Både Telenor Mobil og NetCom har hatt enorm suksess med salget av kontantkort. Det er særlig unge mobiltelefonister som velger kontantkort, den samme gruppen som er storbrukere av tekstmeldinger.

Personlige meldinger mellom unge har bidratt sterkt til en firedobling i antallet SMS-meldinger.

750.000 kontantkortkunder
Nøyaktig hvor mange mobilabonnement og kontantkort som er solgt i sommer får vi ikke opplyst fra NetCom fordi Børsen skal ha slike opplysninger først, men informasjonsdirektør Per Bjørkum i NetCom sier det har vært en ”rimelig bra kampanje”.

Annonse


NetCom hadde etter første kvartal rundt 600.000 mobilkunder. Av disse var om lag 40 prosent kontantkortkunder. Telenor Mobil hadde om lag 1,4 millioner kunder på GSM-nettet, og andelen kontantkortkunder er litt over en tredjedel.

Til sammen har NetCom (ca 250.000) og Telenor Mobil (ca 500.000) om lag 750.000 kontantkortkunder.

– Formålet med vår undersøkelse var å finne ut mer om hvem kontantkortkundene våre er, sier Bjørkum, som av konkurransemessige hensyn ikke kan avsløre alle detaljene i rapporten.

Unge mobiltelefonister
Det han vet om kontantkortkundene er at den viktigste gruppen er unge mennesker, som ikke ønsker en fast månedlig abonnementsavgift.

– I tillegg til de unge har vi en stor gruppe kunder som av en eller annen grunn ikke blir funnet kredittverdige, og dermed ikke kan få fast abonnement. I tillegg kommer en andel kunder som av en eller annen grunn ikke ønsker å være tilknyttet en operatør fast. Kontantkortene gir dem mulighet til å styre sin mobilbruk helt sjøl. Til slutt finner vi en gruppe som låner jobbtelefonen sin på fjellet, men som setter inn sitt eget kontantkort, sier Bjørkum.

Mettet marked?
Til forskjell fra kampanjene det siste trekvart året, som nesten utelukkende har dreid seg mot kontantkortbrukere, har NetCom i sommer tatt med hele spekteret av abonnementstyper.

– Både vi og Telenor Mobil har solgt mange kontantkort den siste tiden, og vi mente det var naturlig å lage en kampanje for hele tilbudet vårt nå. Det betyr ikke at vi mener markedet for kontantkort er mettet, understreker Bjørkum, men legger til at mye av markedet nok er dekket.

Fra kontant til fast
I dag er det bare Telenor Mobil som tilbyr kontantkortkunder som tegner fast abonnement å beholde sitt telefonnummer. Bjørkum forteller at NetCom sannsynligvis vil ha dette tilbudet klart i september.

– Årsaken til at vi ikke kan tilby dette nå, er rett og slett at vi holder på å innføre et nytt system og bruker alle ressurser på å få dette klart, sier Bjørkum.

– Neste skritt blir å kunne tilby kontantkortkunder å gå over til fast abonnement med samme telefonnummer. Det er ikke stor etterspørsel etter slike overganger i dag, men når de unge kontantkortbrukerne blir eldre, regner vi med større pågang, sier Bjørkum.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse