Bull AS

Annonse


”Dataoksen” øker i Norge

Bull AS

Så mens moderselskapet bare klarer en omsetningsvekst på fire prosent har den norske ”avdelingen” klart å vokse fem ganger så mye.

Markedssjef Thomas Hagelid i Bull AS oppgir at de omsatte for 295 millioner kroner i første halvår, mot 243 millioner kroner i samme periode i fjor.

Unix/NT-vekst
– Bull AS gjør et meget godt 1. halvår. I tallene ligger det en vesentlig vekst innenfor Bulls tjenesteområder og Unix/NT-salget. Vi arbeider med å få nye kunder til Bull, samtidig som vi opprettholder våre gode relasjoner til våre eksisterende kunder, sier markedssjef Thomas Hagelid.

Annonse


Bull Gruppen som helhet omsatte for 14,6 milliarder kroner i første halvår, mot 14,1 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Overskudd?
Bull oppgir ikke resultatet for den norske delen. Men hovedkonsernet gikk over 105 millioner kroner i underskudd på første halvår, mot et overskudd på 435 millioner kroner i samme periode i fjor.

Bull selv hevder at dette blant annet skyldes store restruktureringskostnader.

Norske ambisjoner
Hagelid oppgir at Bull AS i andre halvår vil ha fokus på volumprodukter, samt at tjenesteenheten vil fokusere på callsenter, e-handel og CRM (customer relationship management).

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse