Annonse


2000-problemet varer lengre

– Det er en myte at man blir ferdig med 2000-problemet i januar år 2000. 2000-klarering gir falsk trygghet, sier Hogne Engdahl, seniorkonsulent i Chase Software Norge as, til Dagens Næringsliv.

Ulik tidsangivelse
Årsaken til problemet er at programmer opererer med ulik tidsangivelse. Når man utveksler data mellom et økonomiprogram og et logistikkprogram kan programmene tolke datoen ulikt og føre til feil.

– Alle bedrifter og offentlig forvaltning vil merke dette problemet, i større eller mindre grad, mener Engdahl.

”Bombe”
Han ser ikke bort fra at det kan ”smelle en bombe” i første kvartal år 2000, når bedrifter skal granske driftsresultatet.

Annonse


– Problemet ligger latent i datasystemet. Omfanget av problemet er større enn først antatt, men konsekvensene vil avhenge av hvordan bedriftene bruker programmene, sier Engdahl til Dagens Næringsliv.

Tilbakevendende problem
2000-problemet vil være et tilbakevendende problem, og en tilintetgjørelse av problemet vil først komme hvis tidsangivelser på programvare blir standardisert, det vil si at alle programmer angir dato på samme måte.

Avdelingsleder Jan-Erik Norheim i Cap Gemini mener problemer knyttet til datautveksling og brukerdata ikke vil få dramatiske konsekvenser.

Ingen grunn til å hyle høyt
– Dette er ingenting å hyle høyt om, sier han til Dagens Næringsliv.

Norheim erkjenner at mange bedrifter vil få problemer, men han mener det er umulig å si noe om omfanget av dette problemet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse