Annonse


Les av strømmen på telefonen

Fra juli i år kan 280.000 strømkunder i Viken Energinett selv lese av strømmen og ringe resultatet gratis inn til en strømkontofon, melder nyhetstjenesten NewsWire.

– Dette er en enkel måte for kundene å oppgi strømforbruket. For oss er det både effektivt og kostnadsbesparende. Det reduserer også sannsynligheten for feil, sier Steinar Akselsen til NewsWire.

Kommer hos de fleste
Siden 28. juni har 3.000 kunder benyttet den nye kontofonordningen. Viken Energinett bruker måleresultatet til å fakturere for nettleien, og sender samtidig måleresultatene videre til kundens strømleverandør for fakturering av kraften.

– Jeg regner med at de aller fleste energiselskap i Norge vil innføre strømkontofoner, sier markedsdirektør Svein Risberget i ElTele Øst, som har utviklet og står for drift av systemet.

Annonse


Kundene kan også innrapportere strømforbruket via Internett eller svarkort.

Eksakt betaling
Den nye kontofonen er et resultat av at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fra 1. juli innførte nye regler for strømavlesing.

Etter de nye reglene skal kunder med årsforbruk over 8.000 kWh minst fire ganger i året selv lese av sine strømmålere. Resultatet skal de melde inn til sitt nettselskap.

150 samtidig
– Kontofonen kan betjene 150 samtaler samtidig, sier Risberget. ElTele og Viken regnet med at hver forbruker i gjennomsnitt vil bruke 60 til 70 sekunder på en innringing. Erfaringen viser allerede at det går raskere, sier Akselsen.

Enkelte andre energiselskaper har også innført 800-nummer for strømavlesing. Blant disse er Hedmark Energiverk og Energiverket Asker og Bærum, skriver nyhetstjenesten NewsWire.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse