Gates, Bill NY2

Annonse


Microsoft-sak mot slutten

Gates, Bill NY2

Utfallet kan endre hele PC-industrien hvis dommen går mot Microsoft, skriver danske Politiken.

Tvinges til å splitte?
I verste fall kan Microsoft bli tvunget til å dele firmaet opp i flere enheter: Et som produserer styresystemer, et som produserer internettprogrammer og et som produserer kontorprogrammer.

Mannen med makten er den amerikanske distriktsdommer Thomas Penfield Jackson, som den 21. september vil kunngjøre sin avgjørelse.

Annonse


Før det skjer har begge parter gitt sitt bud på en avgjørelse, og det ventes at det i løpet av sommeren innledes heftige forhandlinger partene imellom for å få til et forlik.

Sterke kort
En del iakttakere mener imidlertid at justisdepartementet står med så sterke kort på hånden at de ikke har det altfor travelt med å inngå forlik.

Blir det ikke noe forlik mener flere jurister at man tidligst kan vente en avgjørelse i den kontroversielle rettssaken til neste år.

Men uansett utfall vil saken utvilsomt bli appellert, og vil neppe få sin endelige avslutning før i løpet av de første par årene, skriver Politiken.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse